skip to Main Content
055/49 85 46 info@dmtservice.be

Gewasbescherming

Een totaalgamma aan fungiciden, herbiciden, insecticiden en rodenticiden is beschikbaar om de kwaliteit en het rendement van uw gewassen te garanderen. Een duurzame beheersing in al uw teelten volgens persoonlijk advies, dat is waar we samen voor gaan.

Alle sproeistoffen voor landbouw, fruitteelt, sierteelt, groenten, boomkwekerij en tuinaanleg.

Verkoop van gewasbeschermingsmiddelen enkel aan houders van een geldige fytolicentie.

raw organic fennel Seed Ready to Use

Zaden

We bieden een ruim assortiment kwaliteitszaden aan van diverse gekende producenten: maiszaden, zaaigranen, weidemengsels, graszaden, groenbemesters, voederbieten, luzerne, klavers,…Ook voor diverse Bio- teelten kan u bij ons terecht.

Door het aanleggen van proefvelden in eigen beheer en voortdurend onderzoek van onze mensen kunnen wij steeds een up-to-date gamma aanbieden met de beste variëteiten.

Meststoffen

We beschikken over een compleet gamma bladvoeding, vloeibare meststoffen, oplosbare meststoffen, traagwerkende meststoffen, granulaten,…

Meststoffen zijn voor alle teelten onontbeerlijk. Ze zorgen voor een optimale groei en dragen bij tot een stabiele toestand in de grond. Door de steeds vaker aanwezige maatregelen ter vermindering van verontreiniging is een goed mestplan echter onontbeerlijk. Bekijk samen met ons de verschillende mogelijkheden.

Trenching! Red machine in action.

Kuilbenodigdheden

Ruime keuze aan silofolie, transparante kantfolie, onderlaagse folie, kuilkleden, zandslurven, wikkelfolie voor balen, bindkoorden,…Stuk voor stuk kwaliteitsvolle producten in verschillende prijsklassen om uw kuil te beschermen.

Bedrijfshygiëne

U kan bij ons alle producten verkrijgen die bijdragen tot de melk-, stal- en algemene hygiëne op uw bedrijf. Ontsmetting en reiniging van stallen en aardappelloodsen, melkinstallaties, robots, drinkwaterleidingen, landbouwvoertuigen. Ook een compleet gamma voor ratten- en muizenverdelging en vliegbestrijding in stallen en op dieren.

Young man in a welding factory in protective workwear

Persoonlijke bescherming

Veilig werken is een must voor iedereen. Daarom bieden wij verschillende producten aan ter bescherming en dit van de beste merken op dit vakgebied: Maskers, spuitbrillen, overalls, handschoenen

Gardener spraying tomato seedlings with water

Diverse benodigdheden

Ruim gamma aan ondersteunende en logistieke producten voor uw bedrijf: Anti-schuim, schuimmarkeerder, rugsproeiers, netzakjes,handpompen,…

Back To Top